Ελληνικά: Η Βικίδεια χρειάζεται τη συνεισφορά σου!
English: Vikidia needs your contribution!
Français: Vikidia a besoin de votre contribution!
Deutsch: Vikidia braucht deinen Beitrag!

Ανακατεύθυνση κατά αρχείο, χρήστη, σελίδα, αναγνωριστικό αναθεώρησης ή αρχείο καταγραφής ID

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

This special page redirects to a file (given the filename), a page (given a revision ID or page ID), a user page (given a numeric user ID), or a log entry (given the log ID). Usage: Ειδικό:Ανακατεύθυνση/file/Example.jpg, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/page/64308, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/revision/328429, Ειδικό:Ανακατεύθυνση/user/101, or Ειδικό:Ανακατεύθυνση/logid/186.