Ελληνικά: Η Βικίδεια χρειάζεται τη συνεισφορά σου!
English: Vikidia needs your contribution!
Français: Vikidia a besoin de votre contribution!
Deutsch: Vikidia braucht deinen Beitrag!

Εύσημα για MultimediaViewer

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Generated with git log --format='%aN <%aE>' | awk '{arr[$0]++} END{for (i in arr){print arr[i], i;}}' | sort -rn | cut -d\ -f2- Manually pruned for bots and duplicates